Skip to content

Toekomst

Je hebt waarschijnlijk wel een visie met wat je wilt bereiken met je bedrijf en in theorie klinkt het allemaal mooi en winstgevend. Om zeker te weten of dit ook echt zo is maken we een begroting. Alleen als je doelstellingen helder op papier zet wordt duidelijk wat de acties zijn die je moeten nemen om de doelstelling te behalen. Denk daarbij aan  investeringen, marketing budget, personeelsuitbreidingen etc. 

De visie voor de toekomst bepaald de weg ernaartoe en die weg laat zien wat je vandaag te doen hebt. Dit vertaalt zicht in een begroting, maandelijkse evaluatie en een prognose. 

“Als je navigatie niet weet waar jij naartoe wilt,

 kan het ook niet de weg wijzen.”

Begroting

Je doelstellingen vertalen we in een begroting. Deze laat zien of je doelstellingen haalbaar zijn, wat de consequenties ervan zijn en wat ervoor nodig is om ze te behalen. In hoofdlijnen bestaat de begroting uit het de volgden drie onderdelen.

  • Omzet/ brutomarge. Wat is je omzetdoel en wat is ervoor nodig dit te bereiken? Welk directe kosten heb ik daarvoor nodig? En wat is de mijn brutomarge?
  • Kosten/Investeringen Wat zijn mijn kosten en welke kosten komen daarbij om mijn doelstelling te behalen? Welke investeringen wil ik doen of zou ik willen doen maar zijn niet noodzakelijk.
  • Bedrijfsresultaat/Nettowinst. Het bedrijfsresultaat laat zijn hoe winstgevend je business model is. Vervolgens heb je nog kosten van eventuele leningen (rente) en berekend je de vennootschapsbelasting om tot je nettowinst te komen. Is dit resultaat in lijn met je doelstelling?
Is de begroting af? Dan ik hij ook alweer achterhaald. Omstandigheden wijzigen continue de begroting. Het is dan ook niet de bedoeling de toekomst te voorspellen, maar om je doelstellingen te vertalen in een concreet en haalbaar plan. 

De begroting omvat de balans, verlies- en winstrekening en cashflowstatement.

 

Rapportage

In de maandelijkse rapportage blikken we terug op de begroting. De actuele cijfers zetten we naast de begroting. Zo kan je zien of je in lijn  bent met je begroting en of/waar je moet ingrijpen. De rapportage laat in ieder geval de volgende vergelijkingen zijn.  
 
  • Realisatie vs. Begroting. 
  • Per maand en cumulatief.
  • Cijfers in tabel vorm en grafisch.
Je kan eindeloos tabellen en grafieken maken om de cijfers te analyseren. Meestal zijn er een paar die voor jou het beste werken. We richten het dashboard daarom in gebaseerd op jouw wensen en op een manier dat jij de cijfers begrijpt. 

Prognose

De prognose combineert de werkelijke resultaten met de begroting en laat zo een prognose zien van waar je op uit komt gedurende het jaar. Dit is gemakkelijk zichtbaar gemaakt in ons dashboard. Aan deze prognose koppelen we een liquiditeitsprognose.

Je ziet in een oogopslag:

  • Waar je omzet en resultaat eind van het jaar op uit komen.
  • Of je begroting nog klopt of om aanpassing vraagt.
  • Of je in de komende maanden geld tekort komt. 
  • Aan welke knoppen je moet draaien.
Met goed inzicht in de toekomst kan je tijdig bijsturen en ingrijpen om zo je gewenste resultaten te behalen en liquiditeitsproblemen te voorkomen.
Benieuwd wat deze structuur voor jou kan betekenen?
Boek vrijblijvend een adviesgesprek