Skip to content

Inzicht. Grip. Rust

 

Wanneer je bedrijf groeit kom je vanzelf in bepaalde groeipijnen terecht. Met de financiën is dat net zo. Nieuwe investeringen, hogere kosten, meer personeel. Waar je het voorheen nog goed kon overzien, begin je nu langzaam maar zeker steeds meer de grip te te verliezen.  

Slapeloze nachten, onzekerheid en onduidelijkheid nemen toe. 

Dit kan je niet meer alleen. Een fulltime financial controller in dienst nemen is echter nog te vroeg. Je zoekt een sparringpartner die je begeleidt in het opzetten van een stevig financieel fundament waardoor je met inzicht in en grip op de cijfers in alle rust kan ondernemen. 
De plug-in Controller van MoneyHabits kan dit voor je doen.

 

In 1 dag een scherpe analyse met 

een plan van aanpak voor jouw bedrijf?

Verleden

De boekhouding legt vast wat er in het verleden is gebeurd. De dagelijkse registratie hiervan is je eerste prioriteit. Heldere verantwoordelijkheden en taken en  met personeel, maar ook optimaal gebruik maken van automatiseringen.

Hoe beter je dit inricht, hoe sneller je rapportages beschikbaar zijn. Met een snelle, inzichtelijke maandelijkse rapportage kan je zien aan welke knoppen jij moet draaien om bij te sturen.

Kortom, de registratie van het verleden is het financiële fundament wat inzicht, rust en structuur geeft.

Heden

De toekomst creëer je nu. Door bankrekeningen effectief in te zetten en geld over verschillende (spaar)rekeningen te verdelen kom je nooit onnodig voor verrassingen te staan.

Je krijgt grip op cash door in vast wekelijkse ritme je ontvangen geld te verdelen. Heldere afspraken met je klanten en leveranciers zorgen voor een goede voorspelling van de te verwachten inkomsten en uitgaven.

Geen paniek als de blauwe envelop binnenkomt. Investeren? Je ziet direct de werkelijk beschikbare ruimte.

Toekomst 

Gedurende het jaar stuur je op het resultaat waar je op wenst uit te komen.

Je bent het jaar gestart met een begroting. Tijdens de maanafsluitingen heb je wellicht nieuwe inzichten, plannen of omstandigheden en deze verwerk je in de prognose. 

De toekomst zien geeft rust. De prognose laat nu in een oogopslag zien waar je dit jaar op uit gaat komen en daarom is het resultaat aan het einde van het jaar nooit een verrassing.

Bouw een financieel fundament die de groei van jouw bedrijf kan dragen. 

Wij werken bij onze klanten op locatie en onderdeel van het team.

Sparringpartner voor directie en personeel

Een maatwerk online dashboard gekoppeld aan de boekhouding.

Het resultaat zal nooit meer een verassing zijn.

.